Birleşik Krallık'taki Okullarda Ders Kitabı Kullanımı: Mevcut Durum, Çalışmalar, Gelecek Planları

Mehmet TOYRAN
2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Bu çalışma, Birleşik Krallık eğitim sisteminde ders kitabı kullanımı konusuna ışık tutmayı amaçlamaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde ders kitapları başlıca eğitim materyali olmasına rağmen, Birleşik Krallık eğitim sisteminde geçtiğimiz yüzyılın son yarısında ders kitabı kullanımı ortadan kalkmıştır. Bunda farklılaştırılmış öğretim ve öğrenmeyi öğretme yaklaşımları etkili olmuştur. Ancak, ders kitabı kullanımının başat olduğu Uzak Doğu ülkelerinin PISA gibi uluslararası sınavlarda elde ettiği
more » ... avlarda elde ettiği başarılar, İngiliz eğitim otoritelerini Birleşik Krallık'taki ders kitabı karşıtlığı kültürünü sorgulamaya yöneltmiştir. Eğitim Bakanlığı, nitelikli ders kitaplarını kullanıma sunarak ders kitabı karşıtlığını zayıflatmak üzere çeşitli adımlar atmıştır. Şimdiye kadar matematik ders kitaplarında oldukça önemli bir mesafe kat edilebilmiştir. Eğitim otoriteleri, Birleşik Krallık'taki okullarda ders kitabı kullanımını yaygınlaştırma yolunda çaba sarf etmekle birlikte, eğitimin bireysel olması gerektiği yönündeki köklü düşünce, bütün tarafları ikna etmenin uzun zaman alacağını göstermektedir. Abstract This study aims to shed a light on textbook use in the UK education system. Although being the primary course material in many countries through the World, textbooks have fallen out of use in the UK during the last quarter of the century. The philosophy of differentiated teaching and "teach how to learn" have played a great part in shaping this change. However, the success of Far East countries, where the textbook use is dominant, in international exams such as PISA urged British educational authorities to question the anti-textbook culture in the UK. Ministry of Education has taken a step to counteract against this antitextbook culture by introducing high quality textbooks to the UK schools. So far, considerable progress has been made in maths textbooks. The authorities aim to widen the use of textbooks in the UK schools, but it seems this will take a long time to persuade all parties in the educational system due to the deepseated view that education must be individualized.
doi:10.32709/akusosbil.573580 fatcat:w46h64kjjngnngrpowenadfc5a