Crònica legislativa de la Unió Europea. Any 2019

Antoni Torras Estruch
2020 Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law  
El text recull les principals disposicions sobre els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua publicades al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de l'1 de gener al 31 de desembre de 2019. L'ordre en què apareixen les disposicions esmentades és el que s'estableix cronològicament al DOUE. Les sigles EEE corresponen a l'Espai Econòmic Europeu, àrea d'integració comercial que associa en un únic mercat interior la Unió Europea amb Noruega, Islàndia i Liechtenstein.
doi:10.2436/rld.i73.2020.3430 doaj:176c6497c6b0419b9828ef7a54c568da fatcat:z73vxlnvnbeqrmsh6hk3kehh3i