A Man's Home is His Castle – Câteva repere istorice europene ale evoluţiei conceptului de domiciliu în dreptul privat

Marius Floare
2021 Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi. Ştiinţe Juridice  
Inima celor înţelepţi este în casa cea cu tânguire, iar inima celor nebuni în casa veseliei. Ecclesiastul 7:4 Rezumat: Conceptul juridic de "domiciliu" poate fi trasat retrospectiv din punct de vedere istoric cel puţin până la dreptul roman (domicilium), unde se consacrase deja distincţia faţă de conceptul conex de cetăţenie municipală (origo), ajutând de multe ori la determinarea legii aplicabile şi a forum-ului de judecată. Migraţiile antichităţii târzii şi ale evului mediu timpuriu european
more » ... u dus temporar la scăderea importanţei acestui punct de legătură în determinarea legii aplicabile, asigurând triumful vremelnic al principiului personalităţii legilor, pe criterii etnice sau tribale. O dată cu consolidarea feudalismului şi consacrarea dominanţei principiului teritorialităţii legilor, noţiunea de domiciliu, în accepţiunea specifică fiecărei epoci, şi-a recăpătat importanţa în dreptul privat, rol care a început să fie din nou diminuat abia în ultimele decenii, datorită consacrării pe plan european şi international a conceptului mai flexibil dar înrudit de "reşedinţă obişnuită". Această prezentare va încerca, folosind preponderent metoda istorică şi limitându-se la spaţiul juridic european, să identifice cele mai importante "jaloane" ale evoluţiei conceptului de "domiciliu" în dreptul privat, din antichitatea romană şi până în epoca actuală.
doi:10.47743/jss-2021-67-2-4 fatcat:36tliczkj5bozjeqbg5feiojky