Wpływ nawożenia międzyplonami i słomą jęczmienia jarego na plonowanie i opłacalność uprawy ziemniaka jadalnego

Anna Płaza
2007 Agronomy Science  
W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 1999–2002, których celem było porównanie plonowania i opłacalności uprawy ziemniaka jadalnego nawożonego międzyplonami i słomą jęczmienia jarego. W doświadczeniu badano dwa czynniki: nawożenie organiczne (kontrola, obornik, koniczyna biała + życica wielokwiatowa, rzodkiew oleista, rzodkiew oleista – mulcz), nawożenie słomą (bez słomy, ze słomą). W pierwszym roku po zastosowaniu nawożenia organicznegouprawiano ziemniaki jadalne. Podczas zbioru określono
more » ... on ogólny i handlowy bulw ziemniaka. Dokonano również oceny ekonomicznej uprawy ziemniaka jadalnego w warunkach zróżnicowanego nawożenia organicznego. Obliczono wartość produkcji, bezpośrednie koszty produkcji i nadwyżkę bezpośrednio.Plon ogólny i handlowy bulw ziemniaka nawożonego mieszanką koniczyny białej z życicą wielokwiatową i rzodkwią oleistą były istotnie wyższe lub dorównywały uzyskanym na oborniku. Bezpośrednie koszty produkcji ziemniaka nawożonego międzyplonami i międzyplonami ze słomą były istotnie niższe od odnotowanych na oborniku. Najwyższą nadwyżkę bezpośrednią, analogicznie jak największe plony bulw ziemniaka, odnotowano w kombinacji nawożonej mieszanką koniczyny białej z życicą wielokwiatową.
doi:10.24326/as.2007.1.13 fatcat:haem37kz5ng7bikdd5ym2ph55u