Quy trình thi công cấu kiện bê tông nhẹ chống cháy đúc sẵn bảo vệ cho cột, dầm sàn bê tông cốt thép đổ toàn khối

Chu Thị Hải Ninh, Nguyễn Đình Thám
2020 Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) - NUCE  
Trong bài báo này, quy trình thi công cấu kiện bê tông nhẹ chống cháy (BNCC) đúc sẵn bảo vệ cho cột, dầm, sàn bê tông cốt thép đổ toàn khối đã được đề xuất. Trong đó, cấu kiện BNCC gồm các tấm và blốc viên xây được sử dụng để bọc chống cháy (CC) cho các cấu kiện chịu lực của công trình. BNCC là loại bê tông khí không chưng áp được chế tạo từ nguồn nguyên vật liệu chính sẵn có ở Việt Nam gồm xi măng pooc lăng hỗn hợp và phế thải tro bay nhiệt điện có các ưu điểm sau: khối lượng thể tích (KLTT)
more » ... ỏ (≤ 800 kg/m3), cường độ nén Rn > 2,4 MPa, độ dẫn nhiệt thấp, khả năng làm việc ở nhiệt độ cao đến 1000 oC, thời gian chống cháy cao (chỉ với 5 cm BNCC, đạt EI 140 phút; 7 cm BNCC đạt trên EI 190 phút; 10 cm BNCC đạt EI 220 phút); độ hút nước ≤ (20÷25)%; độ bền nhiệt ≥ 5 lần. Việc sử dụng vật liệu BNCC có thể đem lại hiệu quả kinh tế và khả năng CC cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Từ khóa: bê tông nhẹ chống cháy; đúc sẵn; quy trình thi công; bê tông cốt thép; tro bay nhiệt điện; xi măng pooc lăng hỗn hợp.
doi:10.31814/stce.nuce2020-14(5v)-11 fatcat:ylmma4ifujbt5b5y7i7bnue5ya