POLITYKA DYWIDENDY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W WARUNKACH KONFLIKTOWYCH OCZEKIWAŃ INTERESARIUSZY

Gabriela Łukasik, Joanna Błach
2018 Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing  
Polityka dywidendy spółek kapitałowych w warunkach konfliktowych oczekiwań interesariuszy DIVIDEND POLICY AND STAKEHOLDERS' CONFLICTING EXPECTATIONS Polityka dywidendy związana jest ze sposobem podziału wygospodarowanego zysku netto i ustaleniem wzajemnych proporcji środków przeznaczonych dla właścicieli i reinwestowanych w przedsiębiorstwie. Problem ten szeroko podejmowany w literaturze tematu dotyczy głównie modeli realizacji polityki dywidendy i ich związku z wartością przedsiębiorstwa. W
more » ... edsiębiorstwa. W artykule przedstawiono elementy polityki dywidendy w warunkach konfliktów interesów, z uwzględnieniem założeń teorii i doświadczeń praktyki gospodarczej. Jego celem jest określenie w jakim stopniu i zakresie konflikty pomiędzy różnymi grupami interesów decydują o realizacji polityki dywidendy. Studia teoretyczne umożliwiły wskazanie obszarów występowania konfliktów interesów w przedsiębiorstwie związanych z realizacją polityki dywidendy. Badania empiryczne przeprowadzone na wybranych spółkach indeksu WIG30 pozwoliły na identyfikację czynników, które mogą być istotne dla ograniczania konfliktów interesów w przedsiębiorstwie, w tym tych związanych z realizowaną polityką dywidendy. Słowa kluczowe: podział zysku, polityka dywidendy, konflikty interesów, interesariusze przedsiębiorstwa.
doi:10.22630/pefim.2018.19.68.10 fatcat:kqvagyndy5etfap4klo5tlgj3e