Izobraževanje in skupnost

Zoran Jelenc
2014 AS: Andragoška Spoznanja  
UVODNIK IZOBRAŽEVANJE IN SKUPNOST Sociološko in antropološko je skupno različnim opredelitvam skupnosti -kot pravi C. Fletcher -je to lokalno okolje ljudi, ki imajo interes za skupno ne glede na različnost svojih interesov. Izobraževanje je dražljaj za in odgovor na skupnost. Ta odnos je lahko zavesten ali nezaveden, pozitiven ali negativen. Skupnostno izobraževanje lahko razumemo kot izobraževanje ali učenje v skupnosti ali kot izobraževanje za skupnost. Nas v tej številki Andragoških spoznanj
more » ... ndragoških spoznanj zanima predvsem prvo, to je izobraževanje ali učenje v skupnosti, saj je izobraževanje za skupnost delovanje izobraževalnih organizacij (šol, izobraževalnih središč itn.) in uporaba njihovih zmogljivosti ter njihovo usklajevanje z drugimi institucijami in organizacijami (tudi prostovoljskimi) za (izobraževalne) potrebe skupnosti.
doi:10.4312/as.20.3.3-8 fatcat:y65sskjfvngpfaakfg3gdsrtk4