Epidemiological characteristics of acute coronary syndrome in the Sumadija district
Epidemiološke karakteristike akutnog koronarnog sindroma u Šumadijskom okrugu

Sanja Kocić, Svetlana Radević, Saša Piskulić, Gordana Kovačević, Jelisaveta Radulović, Dejan Živanović, Bojana Trikoš, Slavica Bogdanović, Zorica Stevanović
2018 Zdravstvena zastita  
doi:10.5937/zz1803030k fatcat:g64hoc57hvhkjbmy67tah7ylgu