CREATIVITY DEVELOPMENT IN STUDENTS OF "DESIGN" SPECIALTY DURING THE PROCESS OF THE UNIQUE CHARACTER'S ONSTAGE DRESS CREATION

K. Petrova
2020 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
кандидат наук з державного управління, доцент, завідувачка кафедри дизайну Інституту управління Класичного приватного університету ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН» У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ КОСТЮМА УНІКАЛЬНОГО ПЕРСОНАЖУ У статті розглянуто різні підходи науковців до визначення поняття «творчість». Окреслено місце творчості в професійній підготовці майбутніх дизайнерів. Піднімається питання можливості включення в освітню програму студентів за напрямом «дизайн» нового
more » ... » нового навчального предмету «створення костюма унікального персонажу». Оскільки, на думку автора , цей напрямок дизайнерського мистецтва розвиває творче мислення, допомагає перейти на новий рівень розуміння того, що включає в себе поняття дизайну. Автор вважає, що новий освітній курс зможе значно покращити якість фахової підготовки майбутніх спеціалістів, значно підвищить можливість подальшого працевлаштування майбутніх випускників у різних галузях мистецтва. Адже, костюм є одним із найважливіших складників сценічного дійства, він повинен підкреслювати акторську майстерність, підсилювати інформацію, що має донести до глядача артист. Саме тому, створення костюмів унікального героя потребує спеціальних знань, що мають бути надані певними закладами вищої освіти, які займаються підготовкою спеціалістів за фахом «дизайн». У статті автор наголошує на формуванні креативності та сприянню розвитку різних складових творчого мислення у студентів в процесі створення костюмів для сценічних героїв; міркує про коло тематичних питань, що можуть бути внесені до вивчення при введенні такого навчального курсу; подає певний перелік можливих творчих завдань для студентів, які будуть сприяти розвиткові їх особистісних професійних якостей. На думку автора, педагоги мають навчити майбутніх фахівців-дизайнерів здатності реагувати на нові підходи та нові продукти, що з'являються в мистецькому дизайнерському сьогоденні; багатству та гнучкості думки; вмінням аналізувати, синтезувати, порівнювати; бути ініціативними, допитливими, оригінальними у своїх ідеях; навичкам роботи у команді, тощо. Автор вважає, що введення вищезазначеного курсу для студентів сприятиме їх духовному зростанню, удосконаленню практичних навичок та вмінь, пошуку їх індивідуального стилю. Ключові слова: творчість, креативність, розвиток творчого мислення, майбутні художникидизайнери, різновиди сценічного костюму, створення костюма унікального персонажу.
doi:10.32840/1992-5786.2020.68-2.19 fatcat:drmaz6qe75e55jcjzzqp3bgx64