STUDENTSKI I UČITELJSKI STAVOVI I UVJERENJA O MATEMATICI

Nina Pavlin-Bernardić, Vesna Vlahović-Štetić, Irena Zorica
2010 unpublished
Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1 Odsjek za učiteljski studij Filozofskog fakulteta u Splitu 2 nbernardi@ffzg.hr vvlahovi@ffzg.hr irenavz@ffst.hr Sažetak-Na temelju Bandurine teorije socijalnog učenja pretpostavlja se da su učitelji tijekom školovanja modeli učeničkih stavova i uvjerenja vezanih uz obrazovne sadržaje. Ovim istraživanjem željeli smo ispitati stavove i uvje-renja prema matematici predmetnih nastavnika matematike i učitelja razredne nastave te studenata koji
more » ... te studenata koji se školuju za učiteljski odnosno nastavnički poziv. U ispitivanju je sudjelovalo 79 studenata i 78 učitelja. Ispitani su studenti 4. godine Učiteljskog studija Filozofskog fakulteta u Splitu (N = 45) i studenti 4. godine nastavničkog smjera Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (N = 34) te učitelji razredne nastave (N = 41) i predmetni učitelji matematike (N = 37) u zagrebačkim osnovnim školama. Svi sudionici su ispunjavali Lje-stvicu za ispitivanje stavova i uvjerenja prema matematici, a studenti su uz to ispunjavali i Ljestvicu za ispitivanje straha od matematike. Rezultati pokazuju da su dobiveni stavovi prema matematici pozitivni, uči-telji su iskazali pozitivnije stavove prema matematici od studenata; studenti PMF-a i predmetni učitelji matematike iskazali su pozitivnije stavove od stu-denata i učitelja razredne nastave. Studenti učiteljskog studija iskazuju nešto negativnije stavove prema matematici od ostalih ispitanih skupina. Uvjerenje da je matematika više muška nego ženska domena je vrlo slabo izraženo i nema razlika među skupinama. U urođenost matematičkih sposobnosti manje vjeru-ju studenti i učitelji matematike, dok studenti učiteljskog studija u nešto većoj mjeri od ostalih ispitanih skupina smatraju da su te sposobnosti urođene. Kad je riječ o strahu od matematike on je, očekivano, viši kod studenata razredne nastave nego kod studenata matematike. Ključne riječi: stavovi prema matematici, strah od matematike, studenti, učitelji matematike
fatcat:7wi465g2njdybjhrv7ppto7kzy