Investigation of phase formation in the system Fe2+/Co2+/O2/H2O

Liliya Frolova, Alona Derimova, Iurii Galivets, Mariya Savchenko, Aleksey Khlopytskyi
2016 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Представлені результати експериментальних досліджень процесу фазоутворення в системі Fe 2+ /Co 2+ /O 2 /H 2 O в широкому діапазоні рН. Показано вплив присутності іонів Co 2+ , величини рН вихідного розчину, температури і кількості окислювача на фазовий склад отриманих продуктів. Встановлено, що присутність іонів Co 2+ прискорює процес окислення сполук Fe 2+ Ключові слова: сульфат заліза, гідроксид заліза, оксигідроксид, магнетит, каталітичне фазоутворення, кобальт (II), кисень Представлены
more » ... ь Представлены результаты экспериментальных исследований процесса фазообразования в системе Fe 2+ /Co 2+ /O 2 /H 2 O в широком диапазоне рН. Показано влияние присутствия ионов Co 2+ , величины рН исходного раствора, температуры и количества окислителя на фазовый состав полученных продуктов. Установлено, что присутствие ионов Co 2+ увеличивает скорость процесса окисления соединений Fe 2+ Ключевые слова: сульфат железа, гидроксид железа, оксигидроксид, магнетит, каталитическое фазообразование, кобальт (II), кислород UDC 669.16
doi:10.15587/1729-4061.2016.85123 fatcat:ecah4gl4tfewjpzko56sz562b4