Åtgärdseftergift som en del av det straffrättsliga påföljdssystemet i Finland

Heini Kainulainen
2003 Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab  
See abstract in article.
doi:10.7146/ntfk.v90i2.71558 fatcat:pydajt6ymfgyfiiqgspmnqjfxa