АКТУАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІРИ

Holynska O.V., Bieloshapka T.V.
2021 Актуальні проблеми державного управління  
Проаналізовано наукові публікації, де розкрито важливість публічного управління вгалузі охорони навколишнього природного середовища. Розглянуто законодавчу базу тапраці науковців, в яких досліджено сучасний стан публічного управління в галузі охоронинавколишнього природного середовища. Підкреслено необхідність екологізації публічногоадміністрування та виділено важливі її напрями як на регіональному, так і місцевому рівнях.Наголошено на актуальності формування екологічної свідомості суспільства
more » ... к передумовидля подальшого сталого розвитку територій та держави.
doi:10.34213/ap.20.02.21 fatcat:pvikrifjwfggxjyrc7sqfjyypu