Plan spawania stalowej kładki dla pieszych I

Jacek Słania
2012 Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review  
Plan spawania stalowej kładki dla pieszych i steel footbridge welding plan i Dr hab. inż. Jacek Słania, prof. IS -Instytut Spawalnictwa, Gliwice. Streszczenie opracowano plan spawania stalowej kładki dla pieszych. omówiono w nim wymagania dotyczące materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, kwalifikacji spawaczy oraz stosowanych urządzeń spawalniczych. Przedstawiono ogólne wytyczne dotyczące spawania. omówiono kolejność spawania detali oraz montażu gotowych segmentów. Przedstawiono
more » ... ania dotyczące prostowania elementów oraz naprawy wadliwych odcinków spoin. Podano też zalecenia dotyczące próbnego montażu. Abstract The footbridge welding plan was presented. The standards from this field were quoted. The issues on parent and auxiliary materials, welders qualifications and welding devices were described. What is more, the authors presented overall guidelines on welding technology and the sequence of welding of details and assembling segments. The requirements on straightening elements and repair of faulty joints were shown. There were given recommendations on test-assembly.
doi:10.26628/ps.v84i2.394 fatcat:injva474qzagplqtfyvnzmhyay