An Kavramı Bağlamında Çağrı Saray'ın Desenleri

Çağrı SARAY
2020 Social Sciences Studies Journal  
Bu metinde farklı tarihlerde üretmiş olduğum 3 yapıt, an kavramı bağlamında incelenmektedir. Felsefe tarihine baktığımızda 'an', felsefeciler tarafından zaman kavramıyla ilişkili bir kavram olarak ele alınmaktadır. Bu yüzden, öncelikle felsefede 'an'ın anlam olarak neye tekabül ettiğine ilişkin tarihsel süreç anlatılmaktadır. Ardından ürettiğim işlerin çıkış noktasını açıklayan ve hem biçimsel hem de içeriksel anlamda üretim süreçlerine dair metinler yine bu kavramla ilişkilendirilerek
more » ... adır. Ayrıca bu metin, akademik olarak lisansüstü eğitimdeki eser metni yazımında olduğu gibi, kişinin (yapıtı üreten sanatçının) kendi ürettiği işler üzerine yazdığı bir çalışma olarak da değerlendirilmelidir. Sosyal bilimlerdeki makale yazma metodolojisine denk düşen bu yöntem, güzel sanatlar alanında makale yazımına dair yöntem önerisi olarak da düşünülebilir.
doi:10.26449/sssj.2315 fatcat:rdcqw5acwfbzvo3n47rfmltgwa