Informacijos vaidmuo formuojant moksleivių profesinį apsisprendimą

Stasys Jankevičius
2016 Acta Paedagogica Vilnensia  
Straipsnyje, remiantis įvairių veiklos motyvacijos koncepcijų analize ir apibendrinimu, pateikiamas profesijos rinkimosi motyvacijai tinkamas sprendimo priėmimo modelis, pagrindžiama jo struktūra ir galimybė formuoti sprendimą remiantis informacija.
doi:10.15388/actpaed.2001.08.9534 fatcat:3u476u64tzhgzgbnofvvdq4nf4