ARAŞ TIRMA TIP FAKÜLTESİ VE HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNDE HEKİM-HEMŞİRE İŞBİRLİĞİ

Ayşegül Yildirim, Tülay Aktaş, Atıf Akdaş, Marmara Üniv, Sağlık Eğitim, Fak, Temel Sağlık Bilimleri, Kartal, İstanbul Cevizli, Marmara Üniv, Sağlık Kurumları, Yöneticiliği Haydarpaşa (+7 others)
2006 TAF Preventive Medicine Bulletin   unpublished
ÖZET Yönetim belli bir hedefe ekiple erişme, bir başka deyişle ekip mensuplarına iş yaptırma faaliyetidir. Sağlık alanındaki hasta tedavi ve bakımı nedeniyle ortaya çıkan hekim hemşire işbirliği, ekip çalışmasını ve yönetimsel faaliyeti ortaya çıkarır. Sağlık kurumlarında hekim ve hemşire işbirliğini ölçmek için bağımlı değişken olarak Hojat ve ark. tarafından geliştirilen "Jefferson Hekim ve hemşire mesleki işbirliği" skalası kullanılmıştır. İstanbul ilindeki üç tıp fakültesinde ve üç
more » ... k yüksek okulunda eğitim gören toplam 431 öğrenciye ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.21±2.66 olarak bulunmuştur. 431 öğrencinin %42.9'u (185 kişi) erkek, %57.1'i kız (246 kişi) dır. Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin işbirliği puanı ortalaması anlamlı olarak yüksektir (p< 0.05 ve t= 3.88). Tıp fakültesi ve hemşirelik YO öğrencilerinin mesleki işbirliği zayıf olarak bulunmuştur. Her iki okulun öğrencilerinin bir arada eğitim alabilecekleri ders programlarının oluşturulması ile, her bir mesleğin adayları bir diğerinin rolünü daha iyi kavrayabilecektir. Anahtar kelimeler: hemşire, hekim, işbirliği, öğrenci. ABSTRACT COLLABORATION AMONG MEDICAL AND NURSING SCHOOL STUDENT The term of management characterises the process of leading and directing all or part of an organization, often a business, through the manipulation of resources (human, financial, material, intellectual or intangible). Inter-professional collaboration, contribution, between nurses and physicians is an effective example of the management. The purpose of this study was to measure and compare collaboration between nursing and medical student. 'The Jefferson Scale of Attitudes Toward Physician-Nurse Collaboration' scale developped by Hojat et al. was used. The study included a total of 431 students from three medical faculties and three nursing colleges in Istanbul. Mean age of the students is 21.21±2.66. Among 431 students 42.9% (185) were male, 57.1% (246) were female. Nursing school students' mean collaboration score was significantly higher than medical school students (p< 0.05 and t= 3.88). Comprising collaborative learning opportunities for nursing and medical students in their curriculum is feasible. Learning in multi-professional groups will help to increase understanding of others' professional roles by improving patient care and personal development.
fatcat:cnnk3mbnvngs3an7mqoak4ipxm