"Odmienne przestrzenie uzdrawiania" – psychologiczne terapie VR w perspektywie krytycznych i definicyjnych aspektów pojęcia rzeczywistości wirtualnej

Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko
2020 Przegląd Kulturoznawczy  
Virtual reality technology that has been developing for many years shows its usefulness in many areas. In the article, we want to focus on its therapeutic potential, taking into account various dysfunctions and mental problems that VR technology is able to address. The purpose of the article, however, is not so much the classification of therapeutic VR applications as, above all, to examine the semantic aspects of selected "other spaces" created for the needs of various therapies and to
more » ... pies and to indicate their often "political" and ideological character. The article will also be an attempt to determine more universal "therapeutic" properties of virtual reality that go beyond the specific technologies currently available for its creation. Keywords: virtual reality, virtual reality therapy, definitions of VR, ideology and persuasion in VR, philosophy of memory W bogatej historii technologii wirtualnej rzeczywistości było bardzo wiele wzlotów i upadków. Z jednej strony upatrywano w niej niematerialnego przełomu w ludzkiej egzystencji, kompletnego zerwania ze światem "realnym", co zaowocowało głośnymi manifestami i teoretycznymi koncepcjami, a jednocześnie niezwykle sugestywnymi i popularnymi motywami fabularnymi obecnymi w cyberpunku i innych nurtach kultury. Z drugiej strony technologia ta dosyć długo borykała się z technologicznymi "ODMIENNE PRZESTRZENIE UZDRAWIANIA" -PSYCHOLOGICZNE TERAPIE VR... 75 https://orcid.org/0000-0003-3444-696X PRZEGLĄD KULTUROZNAWCZY NR 2 (44) 2020, s. 75-91
doi:10.4467/20843860pk.20.015.12379 fatcat:dukmildskrgfzpuc7zdriqqmmq