O'ZBEKISTONDA MATEMATIKA FANINI O'QITISH METODIKASI TARIXI VA RIVOJLANISHI

Yuldasheva Mashxura Mo'minjonovna
2022 Zenodo  
Mazkur maqolada matematik fanlarni o'qitish metodining o'ziga xos xususiyatlari, asosiy interaktiv metodlarni yoritib berishga harakat qilindi. Hozirgi paytda keng qo'llanilayotgan metodlar, matematik fanlarni o'qitishdagi ilg'or mamlakatlarda to'plangan tajribalar ham hisobga olingan.
doi:10.5281/zenodo.6024693 fatcat:2ebaaq6drra43fy6o5ve23hxpi