El més enllà en sant Vicent Ferrer, Francesc Eiximenis i sor Isabel de Villena. Els llimbs dels patriarques

Albert Toldrà i Vilardell
2019 Scripta: Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna  
Resum: Els llimbs dels patriarques o sina d'Abraham és un espai del més enllà amb tarannà vestibular, on van a raure els personatges de l'antic Testament abans de la redempció. Crist hi davalla quan mor, els rescata i clausura aquest espai. En la tradició textual i iconogràfica catalana, mentre Crist és als llimbs mostra als patriarques el seu propi cos encara a la creu i tots plegats visiten Maria.Paraules clau: Llimbs dels patriarques, infern, sant Vicent Ferrer, Francesc Eiximenis, Isabel de
more » ... iximenis, Isabel de Villena.Abstract: The limbo of patriachs or Sine of Abraham is a space of the afterlife with vestibular disposition, where the personages of the old Testament wait before redemption. Christ goes down when dies, rescues them and closes this space. In the Catalan textual and iconographic tradition, while Christ is in limbo, he shows the patriarchs his own body still on the cross, and all together visit Mary.Keywords: Limbo, hell, saint Vicent Ferrer, Francesc Eiximenis, Isabel de Villena.
doi:10.7203/scripta.0.16364 fatcat:qao54ax7hvbt5ptydyzhjjsphq