Prag Ekonomičnosti i Njegova Primjena u Poslovnoj Politici Preduzeća/ Economical Threshold and its Use in the Business Policies of Companies

Šefkija Berberović, Miodrag Bandur
2015 Economics (Bijeljina)  
Rezime U vođenju poslovne politike, poznavanje troškova, kao ulaznog elementa procesa reprodukcije i njihovog ponašanja u dinamici sukcesivnih procesa je od velikog značaja za kvalitet ekonomije preduzeća. Činjenica da se troškovi različito ponašaju u odnosu na stepen korišćenja kapaciteta, zahtjeva od menadžmenta preduzeća poznavanje zakonitosti u ponašanju troškova u dinamici procesa reprodukcije. U skladu s tim je uspješnost iznalaženja optimalnog stepena korišćenja kapaciteta, gdje se
more » ... teta, gdje se postiže maksimalna dobit. U tu svrhu koriste se metode utvrđivanja graničnih troškova, kao i minimalnog stepena korišćenja kapaciteta, te metod utvrđivanja tačke - praga ekonomičnosti.
doi:10.1515/eoik-2015-0018 fatcat:vk5toiadmbdm5ae53hcya3jivq