Ancient Cnidus and Its Vicinity (700-400 BC)

Muzaffer DEMİR, Alican DOĞAN
2017 Cedrus  
Scholars still debate the issue of the location of Cnidus. On contrary to the views of some scholars, it appears that Cnidus was not relocated from Burgaz to Tekir and that actually it lied just across the promontory of Triopium on the mainland at the tip of Cnidian Cherronesus from the colonial period onwards. It had surrendered to the Persian general Harpagus in 546 BC. It does not seem to have involved in Ionian revolt, even though most of the Carian cities supported it. After the
more » ... fter the establishment of the Delian League in 478 BC, its military leaders, Pausanias and Cimon, sailed to the coasts of Caria and Lycia to control over the cities there and then get their financial support, including Cnidus. Having extended her political hegemony over the seas, Athens secured the overall control of the League by 454 BC. Then, by this time onwards, she initiated to inscribe both the names and the payments of the League members on stone. In this study, we shall, first of all, concentrate on the issue of the location of Cnidus and then on the political relations of Cnidus with both the Persians and other Greek city-states during the first half of V th century BC. Afterwards by taking into account the inscriptive evidence concerning the payments of Cnidus and the cities around her to the League as well as the other relevant literary sources, we shall try to make new inferences about the political circumstances around Cnidus and its vicinity within the context of Athenian struggle against Persia and Sparta until the end of V th century BC. Öz: Knidos'un lokalizasyonu konusunu hala tartışılmaktadır. Bazı bilim adamlarının görüşlerinin aksine Knidos'un Burgaz'dan Tekir'e taşınmadığı, aslında kolonizasyon döneminden itibaren Knidos Kherronesos'unun ucunda anakara üzerindeki Triopion Burnu'nun hemen karşısında uzandığı görülmektedir. Knidos, MÖ 546'da Pers generali Harpagos'un eline geçmişti. Karia kentlerinin çoğunun Ionia Ayaklanması'na destek vermesine rağmen Knidos isyana katılmamış gibi görünmektedir. Hatta isyan süreci ve sonrasında Persleri desteklemiş bile olabilirler. Pers tehdidine karşı MÖ 478 yılında Attika Delos Birliği kurulduktan sonra Pausanias ve Kimon gibi birliğin bazı askeri liderleri, kentleri hâkimiyet altına almak için Karia ve Lykia kıyılarına yelken açmışlar ve Knidos da dâhil olmak üzere onların maddi desteğini sağlamışlardır. Siyasi hâkimiyetini denizaşırı yerlere genişleten Atina, MÖ 454'ten sonra birliğin kontrolünü tamamen ele geçirmiştir. Bu tarihten itibaren Atina, Knidos ve çevresindeki birlik üyelerinin isimlerini ve yaptıkları ödemeleri taş bloklar üzerine kaydetmeye başlamıştır. Bu çalışmada öncelikle Knidos'un lokalizasyonu konusuna ve ardından MÖ V. yüzyılın ilk yarısında Persler ve Hellen kent devletleriyle olan siyasi ilişkileri üzerine yoğunlaşılacaktır. Ardından Knidos ve çevresindeki kentlerin birliğe yaptığı epigrafik ödeme kayıtlarını ve ilgili edebi kaynakları dikkate alarak MÖ V. yüzyıl sonuna kadar Atinalıların Perslere ve Spartalılara karşı mücadelesi kapsamında Knidos ve çevresindeki siyasi koşullar hakkında yeni çıkarımlarda bulunmaya odaklanılacaktır.
doi:10.13113/cedrus/201704 fatcat:wvn2uawo5neefbvnoj5z2usa7q