Handel elektroniczny w przemyśle tekstylno-odzieżowym na świecie i w Polsce

Tomasz Czajkowski
2020
Praca dotyczy badań nad stopniem wykorzystania handlu i biznesu elektronicznego w przemyśle tekstylno-odzieżowym oraz ich wpływu na ten przemysł. W tym celu przeprowadzono badania empiryczne wśród polskich przedsiębiorstw ww. sektora, przeanalizowano uwarunkowania prawne dotyczące handlu i biznesu elektronicznego międzynarodowych organizacji zajmujących się handlem (takich jak Światowa Organizacja Handlu – WTO, Unia Europejska, i inne), a także przeanalizowano wszystkie dostępne programy Unii
more » ... pne programy Unii Europejskiej pod kątem ich przydatności w finansowaniu projektów związanych z handlem elektronicznym oraz technologiami ICT (ang. information and communication technologies) dla firm sektora tekstylno-odzieżowego.
doi:10.34658/tex.2010.66.5-21 fatcat:d3cxb7ujindofhomigtzdrtnbi