Tradition of innovation': roots and topicality of the New Education in Portugal

Joaquim Pintassilgo
2017 Forum Pedagogiczne  
Niniejszy artykuł ma na celu krytyczną refleksję nad drogą, jaką przebył ruch Nowego Wychowania w Portugalii z uwzględnieniem licznych korzeni i przemian, jakich on podlegał. Autor podejmuje próbę relatywizacji dychotomicznej retoryki leżącej u podstaw dyskursów Nowego Wychowania i usystematyzowania jego najważniejszych idei. Ostatnia część została poświęcona rozważaniom na temat spuścizny Nowego Wychowania. Rozpatrzono w niej te idee i przekonania, które stały się częścią tego, co można
more » ... go, co można określić mianem "progresywnej tradycji edukacji".
doi:10.21697/fp.2017.1.17 fatcat:d67sk44lxbfwnblmk3ouvphtpa