Faktor-Faktor Penyumbang dalam Pertimbangan Moral Pelajar Sekolah Agama Contributing Factors in Moral Judgment among Islamic Religious School Students

Mohd Zailani, Mohd Yusoff
unpublished
ABSTRAK Tujuan-Matlamat utama kajian ini adalah untuk meneroka maklumat-maklumat yang berkaitan dengan konsep pertimbangan moral dalam kalangan pelajar sekolah agama. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh dimensi kecenderungan kerohanian Islam dan dimensi sikap dan pegangan terhadap standard kelaziman sosial terhadap pertimbangan moral mengikut skema-skema yang ditetapkan.
fatcat:4lerrjiuvjdgzjwhhbqzyfeina