Stanisław Jankowski, "Co Bóg złączył …". Geneza i znaczenie klauzul Mateuszowych. Studium egzegetyczno-historyczne (Rozprawy i Studia Biblijne 46), Warszawa 2015, ss. 452

Dariusz Kotecki
2016 Biblica et Patristica Thoruniensia  
Stanisław Jankowski, "Co Bóg złączył ...". Geneza i znaczenie klauzul Mateuszowych. Studium egzegetyczno-historyczne (Rozprawy i Studia Biblijne 46), Warszawa 2015, ss. 452 K ościół katolicki stoi na straży nierozerwalności małżeństwa, powołując się przy tym na wolę samego Jezusa zapisaną w Mt 5,31-32; 19,3-9; Mk 10,1-12; Łk 16,18. Pewne zamieszanie do takiego spojrzenia mogą wnieść klauzule, umieszczone w Mt 5,32 i 19,9, zwane potocznie "klauzulami Mateuszowymi", które pozwalają w pewnych
more » ... lają w pewnych przypadkach na rozwód. Słusznie zauważa sam autor recenzowanej pozycji: "Pismo Święte mówi również o rozwodzie. Zdaniem Chrystusa, była to raczej koncesja z powodu twardości serca (Mt 19,8; Mk 10,5), a nie prawo przysługujące mężczyznom, zawierającym małżeństwo, do jego rozwiązania. Problemowi dodaje złożoność fakt, że kto podejmuje temat klauzul Mateuszowych, wchodzi nie tylko na rozległe pole moralno-prawno-duszpasterskie. Historia chrześcijaństwa wykazuje, że niepokój wokół klauzul z powodu ich niejasności oraz niekonsekwencji i dyscypliny Kościoła katolickiego trwa od czasów egzegezy patrystycznej. Współczesne postępy teologii i dialogu nie zmniejszyły rozbieżności między Kościołem katolickim i innymi Kościołami, w rozumieniu i traktowaniu klauzul. Nie doprowadziły też do zbliżenia z judaizmem. Kościół katolicki rości sobie prawo zarówno na gruncie prawodawstwa, jak i nauczania zwyczajnego" (s. 19). W tym momencie pojawia się problem klauzul rozwodowych w Mt, które nie znajdują jednoznacznej interpretacji od czasów patrystycznych. Dlaczego zostały one wprowadzone przez Mateusza, skoro nauka NT, wzięta całościowo, stoi na straży nierozerwalności małżeństwa? Czy pochodzą one bezpośrednio od Chrystusa, czy też są później wprowadzone przez wspólnoty popaschalne? To są tylko niektóre pytania, które prowokują teksty Mt 5,32 i 19,9. Brak jednoznacznej interpretacji oraz rodzące się wraz z rozwojem biblistyki nowe pytania są dostatecznym powodem, aby zająć się tymi tekstami z punktu widzenia historycznego i egzegetycznego, i czyni to w swojej rozprawie ks. Stanisław Jankowski. Postawiony przez niego problem badawczy ma trzy wymiary, które można za nim samym przedstawić w trzech pytaniach: "1) Na czym polega zasadnicza
doi:10.12775/bpth.2016.009 fatcat:rzgaiiuaprehbncqteewwwl26q