Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a niszczenie wizerunku przedsiębiorstwa

Krzysztof Gołata
2017 Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny  
W debacie publicznej pojęcie "społeczna odpowiedzialność biznesu" zdecydowanie dominuje nad pojęciem "społeczna nieodpowiedzialność biznesu". Przedsiębiorstwa, zgodnie z zasadami działań z zakresu public relations, public affairs czy komunikowania społecznego, koncentrują się na publikowaniu pozytywnych informacji o podejmowanych w tym zakresie działaniach. Wszelkie negatywne aspekty ich aktywności są skrzętnie ukrywane (często stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa), gdyż nie budują one
more » ... udują one pozytywnego wizerunku ani pożądanej reputacji. Konsekwencje negatywnych informacji są daleko idące. Jedno wydarzenie źle przyjęte przez opinię publiczną może przekreślić wiele lat pracy nad budowaniem pozytywnego wizerunku i dobrej reputacji. Należy bowiem pamiętać, że negatywne informacje i opinie zdecydowanie lepiej "sprzedają się" w mediach. Wydarzenia pozytywne są odbierane jako rzecz normalna i oczywista (np. fakt, że przedsiębiorstwo osiągnęło zaplanowany poziom zysku, zainteresuje niewielu), negatywne zaś informacje "żyją" o wiele dłużej w świadomości społecznej. O wycieku ropy naftowej czy wadach samochodu mówi się i pisze dłużej niż o najlepiej nawet przygotowanym i wydanym raporcie CSR. Skoncentrowanie uwagi na wybranych aspektach problemu społecznej nieodpowiedzialności biznesu wynika z przyjętej przez autora hipotezy, że badania koncentrujące się wokół tego zagadnienia, a szczególnie jego przyczyn, mogą wpłynąć na większą identyfikację problemu oraz zwiększyć efektywność społecznej odpowiedzialności firmy wobec jej interesariuszy. Praktyka wskazuje, że w ramach jednej firmy znajdujemy przykłady zarówno społecznej odpowiedzialności, jak i nieodpowiedzialności biznesu. Te drugie mają bardzo często jednostkowy wymiar 1 . W praktyce nie wydaje się możliwe całkowite wyeliminowanie negatywnych zjawisk towarzyszących funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Uczynienie przedmiotem badań problematyki nieodpowiedzialnego biznesu pozwala: po pierwsze, na wyszczególnienie konsekwencji negatywnych reakcji; po drugie, na przeciwdziałaniu im w przyszłości. Dla każdego przedsiębiorstwa są to zagadnienia fundamentalne. Koncentracja publicznego
doi:10.14746/rpeis.2017.79.4.17 fatcat:igqpdcc4ybfjlhxcfndvnzscjm