Sprawozdanie z I Kongresu Teologii Praktycznej: "Polska krajem misyjnym? 1050 lat po przyjęciu chrześcijaństwa". Warszawa, UKSW, 19-21.09.2016

Michał Dąbrówka
2016 Roczniki Teologiczne  
doi:10.18290/rt.2016.63.12-11 fatcat:wvgrnvha3rdcbkccacix5gxpau