ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАВОЛОДІННЯМ ЖИТЛОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Сергій Обшалов
2020 Entrepreneurship, Economy and Law  
Сергій Обшалов, канд. юрид. наук, доцент, декан факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАВОЛОДІННЯМ ЖИТЛОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ Стаття присвячена дослідженню проблемних питань оперативно-розшукового забезпечення розслідування убивств, поєднаних із заволодінням житлом. Увага приділяється описанню структурних елементів організації
more » ... ментів організації розслідування злочинів даної категорії. Досліджуються теоретичні та практичні проблеми, пов'язані з визначенням необхідності внесення відомостей до ЄРДР. Наводяться типові слідчі ситуації й відповідні напрями досудового розслідування. Зазначається, що держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Водночас через можливість отримати надприбутки внаслідок отримання права власності на житло з кожним роком частішає кількість зловживань, пов'язаних із незаконним заволодінням житлом або правом на нього. Найстрашнішим є той факт, що людина, володіючи житлом, може бути позбавлена найціннішого права, що закріплено у ст. 27 Конституції,права на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя інакше як на підставі закону за рішенням суду. Проте, маючи на меті заволодіти нерухомістю, злочинці не зупиняються ні перед чим і можуть навіть вчинити щодо власника житла вбивство. Поділяється думка науковців, які вважають, що ці поняття невіддільні одне від одного, оскільки планування виражається у вигляді заходів (у тому числі висуненні версій, визначенні обставин, які підлягають встановленню, з'ясуванні слідчої ситуації, що склалася на певному етапі розслідування), застосуванні певних техніко-криміналістичних та інших наукових засобів, визначенні строків і виконавців. Автор наголошує на тому, що вирішення організаційних питань, які виникають у процесі оперативно-розшукового забезпечення розкриття й розслідування убивств, поєднаних із заволодінням житлом, є одним із найважливіших напрямів. Вдала організація може бути тільки завдяки оптимальному плануванню та ефективній тактиці. Водночас напрями розслідування цілком залежать від слідчої ситуації, що склалася на певному етапі досудового розслідування і може постійно змінюватися. Ключові слова: оперативно-розшукове забезпечення, житло, власник житла, заволодіння житлом, вбивство, організація та планування розслідування, слідчі ситуації.
doi:10.32849/2663-5313/2020.9.40 fatcat:zd6y7tmt2nfcbp3lciz2sqbp6i