Gazdasági kamarák a globalizációban

Péter Póla
2006 Tér és Társadalom  
A tanulmány azt vizsgálja, hogy a globalizáció miként alakítja át a helyi gazdasági feltételrendszereket, hogyan befolyásolja a helyi vállalkozások helyzetét, versenyképességét, s ebben az állandóan és gyorsan változó társadalmi-gazdasági környezetben a kamarák képesek-e olyan stratégiát kialakítani, amely alapján az általuk képviselt gazdaság szerepl ői számára eredményes versenyképességi szolgálatot jelenthetnek. A területi gazdasági kamarák alapvető feladata a helyi gazdaság érdekeinek
more » ... ág érdekeinek általános képviselete, a helyi vállalkozások versenyképességének erősítése, "helyzetbe hozása". Mint a helyi, regionális gazdaság érdekeinek szószólói, és mint a helyi gazdaságfejlesztés meghatározó (vagy potenciális) szerepl ői, a gazdasági kamaráknak a globalizáció kihívásaira adott válaszai hatással lehetnek a helyi gazdaság versenyképességének alakulására is.
doi:10.17649/tet.20.3.1064 fatcat:giywvzps6nfidcj627m55rjoie