Functional Features of the Pancreas during Chronic Pancreatitis

B.F. Shevchenko, A.M. Babiy, O.М. Tatarchuk, V.A. Makarchuk, V.E. Kudryavtseva
2016 Gastroenterologìa  
Резюме. Мета: визначити особливості функціонального стану підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит залежно від стадії фіброзної трансформації та активності запалення її паренхіми. Матеріали та методи. Проведено зіставлення доопераційних результатів лабораторних обстежень із даними морфологічних досліджень біоптатів підшлункової залози, отриманих під час хірургічного втручання у 88 пацієнтів, оперованих з ускладненнями хронічного панкреатиту. За даними морфологічних досліджень
more » ... ів підшлункової залози ранній фіброз (І-ІІ ступінь) паренхіми підшлункової залози діагностовано в 31 (35,2 %) пацієнта, пізній (ІІІ-ІV ступінь) -у 57 (64,8 %). Результати. Активне запалення паренхіми підшлункової залози при ранньому та пізньому її фіброзі пов'язане зі змінами в панкреатичній секреції та внутрішньоклітинною активацією панкреатичних ферментів, що призводить до самоперетравлення залози і вивільнення цих ферментів у кров з ацинарних клітин, що й підтверджується вірогідним збільшенням у крові активності трипсину та амілази, порівняно з неактивним запаленням. При пізньому фіброзі підшлункової залози зниження рівня фекальної еластази-1 до (161,7  4,8) мкг/г відмічено в 73,9 % хворих. Кореляційний аналіз показав, що з прогресуванням фіброзної трансформації підшлункової залози відбувається порушення вуглеводного обміну -прямий кореляційний зв'язок із глікозильованим гемоглобіном (r = 0,496; р = 0,05), а саме виникнення ендокринної секреторної недостатності. Наукова новизна. Вивчено функціональний стан підшлункової залози залежно від активності запалення та стадії фіброзної трансформації її паренхіми при хронічному панкреатиті. Установлено, що активне запалення паренхіми підшлункової залози супроводжується значною активацією панкреатичних ферментів (вірогідне збільшення в крові активності трипсину та амілази), яка призводить до прогресування фіброзної трансформації підшлункової залози при хронічному панкреатиті. Висновки. Прогресування фіброзної трансформації паренхіми підшлункової залози при хронічному панкреатиті призводить до погіршення екзокринної функції підшлункової залози, що визначено зниженням рівня фекальної еластази-1 при пізньо му фіброзі підшлункової залози, та до погіршення ендокринної функції підшлункової залози, що проявляється порушенням глікемії натще як при ранньому, так і при пізньому фіброзі підшлункової залози, розвитком панкреатогенного цукрового діабету ІІ типу при ранньому фіброзі підшлункової залози, інсулінорезистентністю і розвитком цукрового діабету І типу при пізньому фіброзі підшлункової залози. Ключові слова: підшлункова залоза, хронічний панкреатит, ступінь фіброзу, активність запалення, екзокринна функція, ендокринна функція. Адреса для листування з авторами: Бабій О.М. ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», лабораторія імунології та мікробіології, пр. ім. Газети «Правда», 96, м. Дніпро, Україна
doi:10.22141/2308-2097.3.61.2016.79157 fatcat:alup2cialbe6rny7xgoqtbs7l4