Composite hemangioendothelioma on the neck

Yong-Lin Chen, Wei-Xiang Chen, Jian Wang, Yong Jiang
2012 Kaohsiung Journal of Medical Sciences  
doi:10.1016/j.kjms.2012.04.021 pmid:23089324 fatcat:mpeu2yicezclhid75yp5rd5ukq