Cytauxzoon sp. Infection in Two Free Ranging Young Cats: Clinicopathological Findings, Therapy and Follow Up

Erika Carli, Michele Trotta, Eliana Bianchi, Tommaso Furlanello, Marco Caldin, Mario Pietrobelli, Laia Solano-Gallego
2014 Turkish Journal of Parasitology  
Two young brother male free-ranging domestic shorthair cats were evaluated for diarrhea. They presented with intraerythrocytic piroplasms on blood smear evaluation. Only the first cat was anemic (mild non-regenerative anemia). A partial segment of the 18S rRNA was amplified and sequenced, revealing a homology of 99% with Cytauxzoon sp. and of 93% with Cytauxzoon felis. The first cat was treated with doxycycline and imidocarb dipropionate and monitored by serial laboratory exams, resulting
more » ... ve for Cytauxzoon sp. infection after the end of the therapy (follow-up period of 175 days). The second cat received the same therapy, but doxycycline was discontinued by the owner after 1 week. He was monitored for 130 days, remaining erythroparasitemic and asymptomatic. We described cases of Cytauxzoon sp. infection in domestic cats with detailed clinical data, description of two therapeutic protocols, and follow-up after treatment with opposite parasitological responses (parasitological cure versus persistence of infection). (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 185-9) ÖZET Serbest dolaşan evcil iki genç erkek kardeş kısa tüylü kedi diyare açısından değerlendirildi. Kan yayması değerlendirmesinde intraeritrositik piroplazmaları mevcuttu. Sadece ilk kedi anemikti (hafif, rejeneratif olmayan anemi).18S rRNA'nın kısmi bir segmenti amplifiye edildi ve sekanslandı, Cytauxzoon sp. ile %99 ve Cytauxzoon felis ile %93'lük bir homoloji gösterdi. Birinci kedi doksisiklin ve imidokarb dipropionat ile tedavi edildi ve tedavi bitiminden sonra seri laboratuvar muayeneleri ile izlendi, Cytauxzoon sp. enfeksiyonu için negatif sonuç verdi (175 günlük takip süresi). İkinci kedi aynı tedaviyi aldı ancak doksisiklin bir hafta sonra sahibi tarafından kesildi. Eritroparazitemik ve asemptomatik kalarak 130 gün boyunca izlendi. Biz ayrıntılı klinik veriler, iki tedavi protokolünün tanımlanması ve zıt parazitolojik cevapla (kalıcı enfeksiyona karşın parazitolojik kür) tedavi sonrası takip ile birlikte evcil kedilerde Cytauxzoon sp. enfeksiyonu vakalarını tanımladık. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 185-9)
doi:10.5152/tpd.2014.3540 pmid:25308457 fatcat:vdrlt5hivrh7nihgr7faqxpjsi