Prognostic Role of Nucleophosmin in Colorectal Carcinomas

Yu-Feng Yang, Xi-Ying Zhang, Mei Yang, Ze-Hua He, Ning-Fu Peng, Shu-Rui Xie, Yan-Fang Xie
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention  
doi:10.7314/apjcp.2014.15.5.2021 fatcat:nikplzorwjhipeangvhqqlt4ae