Achievements in automation of heat exchangers brazing

Igor Pashkov
2016 Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review  
Streszczenie Jeden z najistotniejszych problemów spajania dotyczy lutowania twardego płyty sitowej w dużych miedzianych wymiennikach ciepła. Zazwyczaj tego typu elementy łączy się metodą lutowania twardego płomieniowego przy zastosowaniu palnika gazowego. W celu rozwiązania różnorakich problemów wprowadzono nowy sposób aplikowania spoiwa, jednocześnie z automatyzacją procesów dozowania topnika, transportu, wypełniania lutem i nagrzewania. Stworzenie nagrzewania gradientowego pozwoliło osiągnąć
more » ... pozwoliło osiągnąć równomierne nagrzewanie i wypełnianie szerokich szczelin. Automatyzacja lutowania wymienników ciepła pozwoliła zwiększyć czterokrotnie wydajność procesu. Słowa kluczowe: lutowanie twarde płomieniowe; automatyzacja procesu, miedź; stopy miedzi Abstract One of the most difficult problems is brazing of tube plate of large copper heat exchangers. Ordinarily the manual brazing with power flame torch is used. Problem solving included new filler metal form application simultaneously with full automation of fluxing, transporting, brazing metal filling and heating processes. Wide gap filling and equal heating were achieved by heat gradient creation during brazing. Automation of heat exchangers allowed increasing of efficiency up to 4 times.
doi:10.26628/ps.v88i9.661 fatcat:vsnwddqjibcnzbr3yv42w66kpq