SAMSUN'DA SüLÜNLERDE (PHASIANUS COLCHİCUS) GÖRÜLEN SEKAL TRİcHOSTRONGYLOSE tLE MALLOPHAGA ENFEKSİYONLARININ ETKEN ve SAGmLMALARI

Güralp Nevzat ; Mayılmayı
1971 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Suınınary: Heavy Trichostrongylus tenuis infections wc re observed among pheasants which were kept in captivity around Samsun area of Turkey. The birds successfulIy treated by giving 25 mg. tetramisole. Lice infcstation of the same flock due to Goniodes colchici was brought under control by dipping the birds in 0.15 % a~ueous solution of Neguvon twice with a 7 day intervaI. Özet: Samsun bölgesinde çoğaltılmaya çalışılan sülünler arasında çıkan sekal trichostrongylose olaylarında etkeni!,!
more » ... strongylus tenuis olduğu saptanarak, bu hayvanlar 25 mg. tetramisole'le başarılı olarak sağıtılmış ve ölüm olayları bu tedavi sonucu tamamiyle durmuştur. , Ayni hayvanlar değişik derecede Goniodcs colchici ile de enfekte bulunuyorlardı. Türkiye'de ilk defa görülen bu bit türüne karşı Neguvon'un sudaki % 0.5 solusyonu ile bir hafta aralıkla yapılan iki banyodan olumlu sonuçlar alınmıştır.
doi:10.1501/vetfak_0000000451 fatcat:bzefjzv325bvvlh5fnntja6eki