Tantárgy adatlap

Jogi Alapismeretek, Jogi Alapismeretek
unpublished
A tantárgy kódja: 7NK40NCKH1B A tantárgy megnevezése (magyarul): Jogi alapismeretek A tantárgy neve (angolul): Introduction to Law A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2/0 Kreditérték: 3 A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév, évente Az oktatás nyelve: magyar Előtanulmányi kötelezettségek:-A tantárgy típusa: kötelező Tantárgyfelelős tanszék: Nemzetközi Tanulmányok Intézet A tantárgyfelelős neve: Dr. Komanovics Adrienne Kinga A tantárgy szakmai tartalma: A
more » ... rgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a jogtudomány fogalmának lehetséges értelmezéseivel, kialakulásának folyamatával és a legfontosabb jogterületekhez tartozó alapvető ismeretekkel. A tárgy különös hangsúlyt fektet ajogösszehasonlításra, továbbá nemzetközi jog, az EU-jog és az emberi jogok védelmének kialakulásához szükséges jogintézmények bemutatására. Évközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása erősen ajánlott. Vizsgakövetelmény: A megadott irodalom és az előadások anyaga.
fatcat:ml6w5u6qfbdivl4pffkorusrjm