МETHODOLOGICAL AND INSTRUMENTAL PRINCIPLES OF THE SENIOR SCHOOL STUDENTS' WORLDVIEW FORMATION IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT VALUES OF ART AND CULTURE

Марина Ратко
2018 Людинознавчі студії: Серія Педагогіка  
РАТКО Марина -кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул.
doi:10.24919/2313-2094.7/39.133262 fatcat:ittqgjkhtfdoteafoexdwe5ypm