Laserska terapija gingivitisa u mačaka Laserska terapija gingivitisa u mačaka

Marija Lipar, D Capak, T Babić, L Korenj, Ivana Veran, B Radišić
2017 VETERINARSKA STANICA   unpublished
Uvod Mnoge bolesti koje zahvaćaju usnu šupljinu zajedničke su i psima i mačkama, premda se za pravi uzrok nastanka bolesti koje se javljaju samo u mačaka, još uvijek ne zna, a time ni način liječenja (Goldstein, 2010.). opisana su dva različita stadija u periodontalnoj bolesti, gingivitis i periodontitis. Gingivitis je upala ograničena samo na gingive, njegova je pojava reverzibilna te upalni proces nestaje kad se ukloni plak, odnosno naslaga na kruni zuba koju čine ostatci hrane i bakterije.
more » ... riodontalno tkivo čine zubni cement na korijenu zuba, periodontalni ligament i alveolarno koštano tkivo. Periodontitis je ireverzibilni proces gdje je zbog upala došlo do razaranja periodontalnog tkiva (Dodd, 2008.). Gingivitis se odnosi na svaku upa-lu koja zahvaća gingive, premda se pod ovom dijagnozom većinom podrazumje-va gingivitis prouzročen naslojavanjem bakterija u obliku plaka. nakupljanje bakterijskog plaka na površini zuba izravno i neizravno stimulira upalni od-govor domaćina. Klinički kod zdravih gingiva nalazimo tanke i oštre rubove koji su najčešće svijetlo roza boje. Perio-dontalna bolest je problem koji se nalazi na prvom mjestu pojavnosti u mačaka. Već u dobi od 2 godine 70% mačaka ima neki oblik periodontalne bolesti. Ako se takva bolest ne liječi dolazi do brojnih lo-kalnih ili sistemskih posljedica. ona na kraju rezultira progresivnim propada-njem tkiva što dovodi do povlačenja de-sni i/ili stvaranja periodontalnih džepova (niemiec, 2011.b). Bakterijski plak primarni je uzrok nastanka gingivitisa i posljedično tome periodontitisa. U ranijem reverzibilnom stadiju, naslojavanje bakterijskog plaka prouzroči upalnu reakciju s pojavom crvenila gingiva (Goldstein, 2010.). Plak koji se nalazi na samoj površini zuba naziva se supragingivalni plak, a kada se on počinje podvlačiti ispod gingiva naziva se subgingivalni plak. Bakterije tvore endotoksine, metaboličke produkte i citokine što dovodi do upale koja oštećuje gingive i dovodi do gingivitisa. osim što dolazi do stimulacije upale, bakterijski metabolički produkti dovode do migracije leukocita i drugih upalnih medijatora iz periodontalnog tkiva u periodontalni prostor. Leukociti fagocitiraju bakterije te otpuštaju enzime koji prouzroče daljnju upalu gingiva i periodontnog tkiva (niemiec, 2011.b).
fatcat:rx3uampcnjexpkpk7kglzjo4s4