Liberal education w ujęciu Jacques'a Maritaina

Jarosław Horowski
2014 Paedagogia Christiana  
Liberal education w ujęciu Jacques'a Maritaina Badania, których efektem jest niniejszy artykuł, odnoszą się do pytania, jaki kształt powinna przyjąć edukacja liberalna, aby realizowała wpisany w nią cel, czyli budowanie wolności jednostki w kontekście wywieranych na nią we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej wpływów. Ich przedmiotem było stanowisko Jacques'a Maritaina w kwestii liberal education. Francuski filozof wypowiedział się na ten temat zwłaszcza w książce Education at the
more » ... ossroads 1 , w której wyraził obawę, że współczesna edukacja -zamiast czynić człowieka bardziej człowiekiem -może prowadzić do podporządkowania go technokratycznemu społeczeństwu. Nie kwestionował przy tym wartości kształcenia technicznego, uznając je za konieczne, ale wyrażał niepokój brakiem zrozumienia sensu technologii w ludzkim życiu, czynieniem z niej zasady ludzkiego życia oraz zapoznaniem konieczności poszukiwania poprzez edukację nie tyle wiedzy, ile mądrości 2 .
doi:10.12775/pch.2014.007 fatcat:qrmtavc5pvgetgegdsjegdqz6y