Peculiarities of gender differences among athletes specializing in martial arts
Особливості гендерних відмінностей спортсменів, що займаються спортивними єдиноборствами

E. Tarasevich, O. Kamaev
2019 Edinoborstva  
Особливості гендерних відмінностей спортсменів, що займаються спортивними єдиноборствами Тарасевич О.А., Камаєв О.І. Харківська державна академія фізичної культури Анотація. Мета: визначити гендерні особливості спортсменів, які спеціалізуються в спортивних єдиноборствах. Матеріал і методи. В дослідженні приймали участь 216 студентів і студенток Харківської державної академії фізичної культури і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, які займаються спортивними
more » ... борствами і мають різну спортивну кваліфікацію, віком 17-28 років. Використані наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел і інтернетресурсів з досліджуваної проблеми; психологічні методи: методика С. Бем «Маскулінність / фемінінність» і 16-факторний опитувальник Кеттелла; методи математичної статистики. Висновки. Проаналізовано співвідношення чоловіків і жінок-учасників олімпійських змагань зі спортивних єдиноборств. Встановлено, що на сьогодні кількість жінок-учасниць олімпійських турнірів з єдиноборств менша ніж кількість чоловіків. Серед студентів і студенток, що спеціалізуються в різних видах єдиноборств, спостерігається перевага кількості спортсменів-єдиноборців над спортсменками в такому ж відсотковому співвідношенні, що і учасників і учасниць олімпійських змагань, у середньому 67 % спортсменів; 33 % спортсменок. Виявлено як заняття спортивними єдиноборствами впливають на формування соціокультурної статі особистості спортсменів і спортсменок. Серед юнаків, що займаються різними видами єдиноборств співвідношення маскулінних і андрогінних спортсменів складає відповідно 58 % і 42 %. У дівчат ми спостерігаємо аналогічну картину. Спортсменок з маскулінним типом особистості виявлено 56 %, а з андрогінним -44 %. Якщо порівнювати співвідношення маскулінних спортсменів (58 %) і маскулінних спортсменок (56 % ), ми бачимо, що їх відсотки майже однакові. Але в самбо, боксі і тайському боксі і у спортсменів і у спортсменок бачимо, що особистостей маскулінного типу більше ніж андрогінного, а в рукопашному бої і каратенавпаки. З'ясовано схожість і відмінності маскулінних і андрогінних юнаків і дівчат, що спеціалізуються в спортивних єдиноборствах стосовно їх особистісних якостей. Висновки. В результаті дослідження доведено, що співвідношення гендерних типів особистості і у чоловіків, і у жінок змінюється залежно від виду спортивної діяльності, якою вони займаються. Проаналізував кількість чоловіків і жінок -учасників змагань зі спортивних єдиноборств на Іграх Олімпіад 2012 р. і 2016 р., можна зробити висновок, що поки кількість чоловіків приблизно в 2 рази перевищує кількість жінок, але спостерігаються тенденції щодо збільшення кількості спортсменок-учасниць олімпійських змагань в спортивних єдиноборствах. В результаті дослідження доведено, що висока спортивна кваліфікація спортсменів і спортсменок сприяє формуванню у них маскулінності. Встановлено, що суттєві відмінності якостей особистості з урахуванням гендерного типу спортсменів і спортсменок спостерігаються за чинниками комунікативної сфери: «замкнутістьтовариськість» і «підпорядкованість -домінантність», за чинником «впевненість у собітривожність», що відноситься до емоційно-вольової сфери і за чинником інтелектуальної сфери «консерватизм -радикалізм». Ключові слова: гендер, маскулінність, фемінінність, андрогінність, біологічна стать, гендерні відмінності, спортивні єдиноборства.
doi:10.15391/ed.2019-4.12 fatcat:fng43qpbezfwpoz52ypfuxgi7q