Karadeniz Araştırmaları • Kış 2015 • Sayı 48 • s

Amir Khalilzadeh, Anahtar Kelimeler, Ünlü Uyumu, Azerbaycan Uyumsuzluk, Alıntı Türkçe-Sinin Ağızları, Fonoloji Sözcükler, Amir Khalilzadeh
unpublished
The purpose of this paper is to study the violations of vowel harmony (disharmony) in the dialects of Azerbaijan Turkish in Iran. In fact, the researcher has made an attempt to find a reliable answer to the question "Are there any violations in regard with vowel harmony in the speech of the Azerbaijan Turks in Iran?" Using the necessary linguistic data, the author of the paper has attempted to find and show the violations of vowel harmony and the related causes in the above-mentioned dialects
more » ... Azerbaijan Turkish (a synchronic study). The results of the study showed that the violations are mostly observed in the loanwords, though we observe some violations caused by other languages and internal changes in some native words, too. The writer comes to the conclusion that to minimize the degree of the violations, the use of loanwords should be avoided, especially in the cases where there are equivalent native words. ÖZET Bu çalışmanın esas amacı İranda kullanılan Azerbaycan Türkçesinin Ağızlarındaki ünlü uyumsuzluklarını incelemektir. Bildirinin yazarı acaba İranda yaşayan Azerbaycanlıların konuşmalarında uyumsuzluk varmı sorusuna cevap bulmağa çalışmıştır. Yazar, dilbilimsel verilere dayanarak, şu ağızlarda kullanılan uyumsuzlukları ortaya çıkarıp ne-denlerini açıklamıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, bahsedilen uyum-suzluklar çoğunlukla başka dillerden alınan sözcüklerde gözüküyor, gerçi bazı yerli sözcüklerde de başka dillerin etkisi altında ya da iç değişimlere göre az olsa bile uyumsuzluk gözüküyor. Yazara göre, ya-bancı sözcüklerinin az kullanılması ya da mutlaka kullanılmaması u-yumsuzluk derecesini azaltabilir.
fatcat:36zuqhrq3rfyfbd4mqn3mxapxe