LUMINESCENCE OF LANTHANUM–GALLIUM TANTALATE CRYSTALS

О. A. Buzanov, N. S. Kozlova, N. A. Siminel
2015 Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering  
doi:10.17073/1609-3577-2012-2-21-24 fatcat:nz23kwqjczfddo7zjgis5tzove