Folia faunistica Slovaca, 2001, 6: 33-45 POZNÁMKY K FAUNE ROZTOČOV (ACARINA: MESOSTIGMATA) DROBNÝCH CICAVCOV (INSECTIVORA, RODENTIA) STAROHORSKÝCH VRCHOV

Michal Ambros, Alexander Dudich, Andrej Stollmann
unpublished
Tento príspevok bol po redakčných úpravách vytlačený 18. 1. 2004 22:20:00. Číslovanie strán nezodpovedá číslovaniu, ktoré bude v konečnej podobe časopisu. Po označení potrebných opráv (štandardnými korekčnými značkami) a úpravách podľa požiadaviek redakčnej rady ho vráťte redakcii. Prípadné otázky pošlite
fatcat:6tjh5rsbqrdc5fvfn32dpvhlrm