Serodiagnosis of Pulmonary Disease Due to Mycobacterium avium Complex Proven by Bronchial Wash Culture

Seigo Kitada, Kazuo Kobayashi, Yukiko Nishiuchi, Kenji Fushitani, Kenji Yoshimura, Yoshitaka Tateishi, Keisuke Miki, Mari Miki, Hisako Hashimoto, Masaharu Motone, Takeya Fujikawa, Toru Hiraga (+1 others)
2010 Chest  
doi:10.1378/chest.10-0248 pmid:20605832 fatcat:3b56ev6c7fcrncgpv53dctyssq