Razvoj modernističkog umjetničkog obrazovanja u Ukrajini tijekom prve trećine 20. stoljeća
Shaping Modernist Art Education in Ukraine in the First Third of the 20th Century

Lada Nakonečna, National Academy of Fine Art and Architecture, Kyiv, Ukraine
2019 Život umjetnosti  
SAŽETAK Prva viša obrazovna ustanova na području umjetnosti u Ukrajini-Ukrainska Akademiia Mystetstva [Ukrajinska umjetnička akademija], utemeljena 1917. godine u Kijevu-imala je biti moderna. Obrazovne reforme i rasprave koje su se ondje vodile odražavaju opće procese u ukrajinskoj kulturi početkom 20. stoljeća. U to vrijeme, pod utjecajem modernističkog obrata, kulturno okruženje Ukrajine prolazilo je kroz žestoku ideološku borbu, tražeći novi smjer koji bi odgovarao modernosti. Na početku
more » ... jetske ere, u Umjetničkom institutu koji je smijenio Akademiju, postojale su različite, ponekad i suprotstavljene umjetničke tendencije. U to su se vrijeme postavljala pitanja povezana s izgradnjom nove socijalističke stvarnosti, nacionalne i međunarodne, estetske i društveno-političke, čiste forme i praktične upotrebe. Tijekom formativnih godina Kyivskyi Khudozhnii Instytut [Kijevski umjetnički institut] nije bio samo laboratorij za razvoj modernističkih stilova nego i glavno organizacijsko središte nove ukrajinsko-sovjetske kulture, čime je postao organ nadzora. KLJUČNE RIJEČI modernizam, nacionalna umjetnost, ukrajinska umjetnost, umjetnička akademija, umjetničko obrazovanje REVIEW ARTICLE ABSTRACT The first higher art institution in Ukraine-Ukrainska Akademiia Mystetstva [the Ukrainian Academy of Art], founded in 1917 in Kyiv-was meant to be modern. Educational reforms and discussions held there reflected the general processes of Ukrainian culture at the beginning of the 20th century. At that time, marked by the modernist shift, the cultural environment of Ukraine was experiencing a fierce ideological struggle, searching for a new direction that would be relevant to modernity. At the beginning of the Soviet era, different, and sometimes oppositional, art tendencies co-existed in the Art Institute that replaced the Academy. At that time, issues were raised of building a new socialist reality, national and international, aesthetical and socio-political, of a pure form and practical use. During its formative years, the Kyivskyi Khudozhnii Instytut [the Kyiv Art Institute] was not only a laboratory for developing modernist styles, but also the main organizing centre of a new Ukrainian-Soviet culture, thus becoming an authority of control. KEYWORDS modernism, national art, Ukrainian art, academy of arts, art education Nacionalna akademija za lijepu umjetnost i arhitekturu, Kijev / National Academy of Fine Art and Architecture, Kyiv
doi:10.31664/zu.2018.103.03 fatcat:ey2hbzubpffobn75gecykbms6i