CONTRIBUTION TO THE STUDY OF U-650 M TRACTOR'S POWER STEERING BEHAVIOR IN DIFFERENT OPERATION CONDITIONS

Stelian Anghel
2013 U.P.B. Sci. Bull., Series D   unpublished
Acest studiu işi propune să analizeze solicitările servodirecţiei tractorului U-650 M, în condiţiile deplasării pe diferite tipuri de teren şi cu raze de viraj diferite. În acest mod se face o legatură directă între condiţiile de lucru şi forţa de rezistenţă care apare la tija pistonului servomotorului hidraulic. Bazat pe modelul dinamic echivalent al tractorului şi utilizând un program de simulare se poate urmări evoluţia principalilor parametri ai servodirecţiei în cele mai dificile condiţii
more » ... e lucru şi se pot trage concluzii cu privire la comportamentul tractorului în exploatare. This study aims to review the loads for tractor power steering U-650 M, according to travel on different types of terrain and different turning radius. In this way there is a direct link between working conditions and the force of resistance that occurs in the hydraulic actuator piston rod. Based on the dynamic equivalent model of the tractor and using a simulation program, we can follow the main parameters of the power steering in the toughest working conditions and can draw conclusions about the behavior of the tractor in operation.
fatcat:krr6beak6nbqvbkydanjrswdia