Arbeidsverhoudingen in April. — Wijziging Ongevallenwet. — Afschaffing van den Zondags- en den nachtarbeid in het bakkersbedrijf.— Het voorontwerp stuwadoorswet. — Uitkomsten der beroepstelling in Duitschland

1909 De Economist  
doi:10.1007/bf02206496 fatcat:phgxq7avmndevchzbdyextzb4u