REGIONAL VARIATION IN CHANGES IN AGRICULTURAL PRODUCTION IN POLAND IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL IMPACT
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE ZMIAN PRODUKCJI ROLNICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Jerzy Kopiński
2018 Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne  
doi:10.29316/ers-seir.2018.05 fatcat:vfczhqebs5cznm3hcysxal7q2y