Dannelsen af det pædagogiske blik i et livshistorisk perspektiv

Thomas Bille, Andreas Nielsen, Brian Overgaard Jørgensen, Dennis Astrup Holand
2017 Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse  
ResumeArtiklen fremlægger metoder og resultater fra forsknings- og udviklingsprojektet "Rigtige Pædagoger", hvor pædagogstuderendes beskrivelser af egne pædagogiske livserfaringer undersøges fra en fænomenologiske-eksistentiel tilgang. Artiklen argumenterer for, at studerendes oplevelser af betydningsfulde øjeblikke i barndommen præger studerendes forestillinger om, hvad en rigtig pædagog er. Et centralt fund i undersøgelsen er, at en stor gruppe studerende trods vanskelige opvækstvilkår, har
more » ... pvækstvilkår, har potentiale til at udvikle en stærk professionspersonlighed, da udfordrende erfaringer i barndommen kan blive en særlig ressource i udviklingen af det pædagogiske blik. Men det forudsætter en uddannelseskultur, som tager på sig, at studerendes motivation til at søge ind på uddannelsen i høj grad må forstås som et eksistentielt livsprojekt samt et uddannelsesmiljø, som understøtter studerendes personlige udvikling på pædagoguddannelsen. AbstractFrom a phenomenological-existential perspective, the article discusses methods and results of a research project, "Real Pedagogues" exploring pedagogue students' personal descriptions of their life world experiences. A key finding is that a large group of students, despite difficult conditions in their upbringing, have the potential to develop a resilient professional personality, since challenging childhood experiences is valued as a unique resource to become a real pedagogue. However, it requires a supportive educational culture that accepts that students' motivation to engage in education is embedded in a profound existential life project. Hence, the article suggests that essential dimensions of personal development should be taken into account in the educational setting.
doi:10.7146/fppu.v1i1.26557 fatcat:oswur7jyxra2jkdv7ytjgsrbsm